عکس های پرماجرا


عکس های پرماجرا - تصویر 1

در این بخش "مجموعه ای از عکس های ترکیبی من را مشاهده می کنید. من عاشق عکاسی ام و بعد از اینکه چند سال پیش با فتوشاپ آشنا شدم، سعی کردم عکس هایی تولید کنم که مردم از دیدن آنها لبخند بزنند. من زیاد نگران تکنیک عکاسی ام نیستم، نگرانی من پیدا کردن بهترین راه برای بیان داستان در تصویر است. بیشتر کارهای من در لندن، محل زندگی ام کار شده و ویرایش هرعکس 2 تا 4 ساعت زمان برده است." مجموعه ای منتخب از عکس های James Popsys را با هم ببینیم.

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

عکس های پرماجرا

منبع: لاپلاس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه