عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img1]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

آنجلینا جولی به همراه همسرش برد پیت روز گذشته بر روی فرش قرمزی که برای آنها در سیدنی پهن شده بود حاضر شدند و خیل هوادارانشان آنها را به میان آنها کشاند و عکس های یادگاری بسیاری گرفته شد.

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img2]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img3]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img4]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img5]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img6]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img7]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img8]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img9]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img10]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

[img11]

عکس سلفی آنجلینا جولی و برد پیت

همچنین ببینید

منبع : نمناک

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه