عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها!

[img1]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

امروز اولین روز ماه مهر و نخستین روزی است که دانش آموزان در سال تحصیلی جدید به مدرسه می روند

برخی ها هم برای اولین بار قدم در دبستان می گذارند اما تصاویری که در زیر آمده بخشی از خاطرات دهه شصتی ها و دهه پنجاهی ها است که شاید بچه مدرسه ای های امروز درکی از آن نداشته باشند.

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img2]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img3]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img4]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img5]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img6]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img7]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img8]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img9]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img10]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img11]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img12]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img13]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img14]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img15]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img16]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img17]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

[img18]

عکس خاطره انگیز مدرسه دهه شصتی‌ها

منبع : topnaz.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه