[img1]

ابری قهوه‌ای رنگ و متراکم همراه با غبار غلیظ لحظاتی پیش آسمان تهران را تیره کرد.

طوفان شدید هم‌اکنون شهر تهران را درنوردیده است. به طوری که در همین لحظات اولیه با شکستن شیشه‌ پنجره‌ها و درختان همراه شده است. عکس های همت خواهی عکاس ایسنا و مجید عسگری پور عکاس فارس از طوفان تهران را در زیر می بینید.

طوفان تهران + تصاویر طوفان

[img2]

طوفان تهران + تصاویر طوفان

[img3]

طوفان تهران + تصاویر طوفان

[img4]

طوفان تهران + تصاویر طوفان

[img5]

طوفان تهران + تصاویر طوفان

[img6]

طوفان تهران + تصاویر طوفان

[img7]

طوفان تهران + تصاویر طوفان

[img8]

طوفان تهران + تصاویر طوفان

[img9]

طوفان تهران + تصاویر طوفان

[img10]

طوفان تهران + تصاویر طوفان

منبع : ایسنا ، خبرگزاری فارس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه