«لوک» شغل خود در نیروی دریایی را ترک و تصمیم گرفته است دور دنیا سفر و عکاسی کند. تعدادی از عکس های او از سفرش تاکنون را در برترین ها مشاهده می کنید. بریزبن، استرالیا. پاریس، فرانسه. بریزبن، استرالیا. آمستردام، هلند. بریزبن، استرالیا. Gold Coast، استرالیا. قلعه Neuschwanstein، آلمان. استرالیا. دبی، امارات متحده عربی. ترولتونگا، نروژ. پاریس، فرانسه. مونتمارته، پاریس، فرانسه. Neuschwanstein، آلمان. استرالیا. منبع: برترین ها.


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

«لوک» شغل خود در نیروی دریایی را ترک و تصمیم گرفته است دور دنیا سفر و عکاسی کند. تعدادی از عکس های او از سفرش تاکنون را در برترین ها مشاهده می کنید.

بریزبن، استرالیا

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

پاریس، فرانسه

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

بریزبن، استرالیا

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

آمستردام، هلند

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

بریزبن، استرالیا

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

Gold Coast، استرالیا

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

قلعه Neuschwanstein، آلمان

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

استرالیا

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

دبی، امارات متحده عربی

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

ترولتونگا، نروژ

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

پاریس، فرانسه

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

مونتمارته، پاریس، فرانسه

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

Neuschwanstein، آلمان

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

استرالیا

تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا

منبع: برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه