سری جدید عکس های بامزه و جالب رو تقدیم میکنیم به شما. ینی این عین واقعیته. امتحان داریم. کاری که خارجیا با بطری آب میکنن !. کاری که من میکنم !. ینی امان از این تلگرام و کلش. ماشین عروس هم شده ترسناکه. این کدوم وریه ؟!. مدل پسرونش !. ماهی دودی. خلاقیت. از جمعه. جناب خان در ۲ سالگی. نقاشی خلاقانه . . . مطمئنا کار یه دانشجو بوده !. این تصویر رو دانشجویان عزیز کاملا درک میکنن. کاسکت کله ای !. جوجه رنگی دیده بودیم ، گوسفند رنگی نه والا. قیافه ی من وقتی استاد داره توضیح میده و من هیچی نمیفهمم !. ...


تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

سری جدید عکس های بامزه و جالب رو تقدیم میکنیم به شما...

ینی این عین واقعیته

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

امتحان داریم

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

کاری که خارجیا با بطری آب میکنن !

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

��اری که من میکنم !

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

ینی امان از این تلگرام و کلش

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

ماشین عروس هم شده ترسناکه

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

این کدوم وریه ؟!

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

مدل پسرونش !

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

ماهی دودی

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

خلاقیت

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

از جمعه

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

جناب خان در ۲ سالگی

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

نقاشی خلاقانه . . .

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

مطمئنا کار یه دانشجو بوده !

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

این تصویر رو دانشجویان عزیز کاملا درک میکنن

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

کاسکت کله ای !

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

جوجه رنگی دیده بودیم ، گوسفند رنگی نه والا

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

قیافه ی من وقتی استاد داره توضیح میده و من هیچی نمیفهمم !

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

سلااام ، بفرمایید چایی در خدمت باشیم

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

عین واقعیت

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

هرچه از دوست رسد نیکوست !

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

بیا برو تو حلقم !

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

ینی همه ی کارای ممنوعه رو باهم انجام داده

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

خسته بوده ، میفهمی؟ حال نداشته کیک رو درست کنه !

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

دلقک بازی

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

دهه شصتیا کسی هست اینو یادش نیاد؟!

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

یادش بخیر التماس میکردیم برامون ازینا بخرن

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

سردشونه خب

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

وقتی که دخترا یه گاز به سیب میزنن !

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

وقتی که پسرا یه گاز به سیب میزنن

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

.

بدون شرح . . .

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

تغییر را احساس کنید

تصاویر درجه یک خنده دار به همراه توضیحات جالب

منبع: سه علی سه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه