تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94


تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94 - تصویر 1

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

رزمایش نظامی ناتو در دریای بالتیک

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

صید یک ماهی بزرگ از سوی دو مرد انگلیسی

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

حمام در گرمای شهر کلکته هند

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

نیروهای گارد مرزبانی ترکیه در حال گرفتن ماشین آب پاش به سمت آوارگان سوری که می خواهند وارد ترکیه شوند

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

پرواز یک هواپیمای برقی در نمایش هوایی پاریس

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

مسابقات پرش با موتور "رد بول" در شهر آتن

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

تمرین یک دورچخه سوار کوهستانی در باکو پیش از آغاز بازی های اروپایی 2015 در جمهوری آذربایجان

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

یک توریست در زیر آبشار "ایگوآزو" در مرز آرژانتین و برزیل

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

کشاورزان چینی در حال کار در یک شالیزار

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

نشست وزرای کشور 6 کشور اروپایی در قصری در درسدن آلمان به منظور بحث بر سر سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

مهاجران غیر قانونی آفریقایی در اتوبوس و در حال انتقال به کمپ پناهجویان (فرانسه)

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

بازی یک کودک بروندیایی در شهر بوجومبارا پایتخت کشور ناآرام بروندی

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

ویروس زدایی فرودگاه سئول از بیم گسترش ویروس مرس

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

بدون شرح!

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 خرداد 94

منبع: عصر ایران

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه