کوه های سرد و برفی نروژ. شب پر حادثه و صبح بعد از واقعه تروریستی بزرگ در پاریس. مراسم آیینی تیکا در کاتماندو نپال. سیل در شهر لیوژو چین. مرحله نهایی مسابقات انتخاب "شاه پیرایشگران" در مسکو. مسابقات اسب سواری در چلتنهام انگلیس. هندوها در حال دریافت برنج متبرک از راهبان در معبدی در کلکته. گفت و گوی نخست وزیران هند و بریتانیا در محوطه اقامتگاه نخست وزیر انگلیس در لندن. اعتراض اقشاری از جامعه مسلمانان مالزیایی به سفر در پیش رو رییس جمهور آمریکا به مالزی در مقابل سفارت آمریکا در کوالالامپور. مانو ...


تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

کوه های سرد و برفی نروژ

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

شب پر حادثه و صبح بعد از واقعه تروریستی بزرگ در پاریس

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

مراسم آیینی تیکا در کاتماندو نپال

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

سیل در شهر لیوژو چین

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

مرحله نهایی مسابقات انتخاب "شاه پیرایشگران" در مسکو

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

مسابقات اسب سواری در چلتنهام انگلیس

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

هندوها در حال دریافت برنج متبرک از راهبان در معبدی در کلکته

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

گفت و گوی نخست وزیران هند و بریتانیا در محوطه اقامتگاه نخست وزیر انگلیس در لندن

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

اعتراض اقشاری از جامعه مسلمانان مالزیایی به سفر در پیش رو رییس جمهور آمریکا به مالزی در مقابل سفارت آمریکا در کوالالامپور

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

مانور ضد تروریستی نیروهای ویژه تایوانی- تایپه

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 24 آبان 94

منبع:عصر ایران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه