تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94


تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94 - تصویر 1

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

یک دانشجوی دانشگاه افسری بغداد در حال پرش تمرینی از روی یک پل

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

پناهجویان آسیایی در کرواسی

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

پیاده کردن احشام از وانت برای قربانی در عید قربان – کراچی

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

نمایش بقایای اسکلت 47 سرباز متعلق به جنگی در 4 قرن پیش – آلمان

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

امدادرسانی برای نجات افراد از زیر آوار یک ساختمان خراب شده – شهر هانوی ویتنام

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

فروش زیتون در بازار عید قربان در بخش شرقی قدس

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

ادامه اعتراضات در مقابل پارلمان لبنان در بیروت علیه بحران زباله ها و فساد اقتصادی مقامات دولتی

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

مراسم آیینی "عید غفران" یا توبه از سوی یهودیان در یکی از شهرهای اسراییل

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

جورج آسبورن وزیر دارایی بریتانیا در حال ورود به بازار بورس شانگهای

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

دو زن مسلمان اندونزیایی در حال عزیمت به نماز عید قربان

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

خانه ای در چِس شایر انگلیس

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

بدون شرح

تصاویر جذاب و دیدنی روز یکشنبه 05 مهر 94

منبع: عصر ایران

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه