یک فیلبان در یک مرکز تفریحی در میانمار. کودکان سوری در حال بازی در ویرانه های جنگ در حومه دمشق. دختران فلسطینی در حال عبور از موانع امنیتی سربازان اسراییل برای رفتن به مدرسه – قدس شرقی. جشنواره دورگا پوجا در کلکلته هند. کلیسای جامع شهر کلن آلمان. خالد پناهجوی 35 ساله سوری که به آلمان رسیده است در حال نشان دادن عکس سلفی خود به هنگام عبور از دریای اژه. دانش آموزان جزیره پکانبارو در اندونزی به خاطر دود ناشی از آتش سوزی جنگل های مجاور ماسک زده اند. بیش از 600 پناهجوی آفریقایی تبار پس از رسیدن به ...


تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

یک فیلبان در یک مرکز تفریحی در میانمار

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

کودکان سوری در حال بازی در ویرانه های جنگ در حومه دمشق

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

دختران فلسطینی در حال عبور از موانع امنیتی سربازان اسراییل برای رفتن به مدرسه – قدس شرقی

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

جشنواره دورگا پوجا در کلکلته هند

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

کلیسای جامع شهر کلن آلمان

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

خالد پناهجوی 35 ساله سوری که به آلمان رسیده است در حال نشان دادن عکس سلفی خود به هنگام عبور از دریای اژه

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

دانش آموزان جزیره پکانبارو در اندونزی به خاطر دود ناشی از آتش سوزی جنگل های مجاور ماسک زده اند

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

بیش از 600 پناهجوی آفریقایی تبار پس از رسیدن به ایتالیا

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

توفان در فلوریدا آمریکا

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

تظاهرات ضد اسراییلی در مقابل دفتر صلیب سرخ در غزه

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

ببر سیبری باغ وحش شهر سوژو چین در حال بازی با توله اش

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

توفان و سیل در فیلیپین

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

برداشت زیتون از باغات غزه

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

تمرین دسته جمعی ورزش تای چی در شهر جیانگشو چین

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

بدون شرح

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 29 مهر 94

منبع: عصر ایران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه