پناهجویان خاورمیانه ای در سرمای برلین و در مقابل ساختمان وزارت سلامت و امور اجتماعی آلمان. پرواز سارها – ولز بریتانیا. برف روبی معابر شهری آنکارا ترکیه. زلزله در شهر ایمفال هند. یک هواپیمای مسافر بری در حال فرود در فرودگاه هیثرو لندن. ساخت یک بنای برفی در شهر چانگچون چین. مراسم گشایش رسمی بازار بورس توکیو در نخستین روز کاری در سال 2016 و آغاز سال مالی جدید در معبد کاندا میوجین در توکیو. تظاهرات علیه اعدام شیخ نمر در مقابل سفارت عربستان سعودی در شهرهای جاکارتا اندونزی و دهلی نو هند. ساخت مجسم ...


تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

پناهجویان خاورمیانه ای در سرمای برلین و در مقابل ساختمان وزارت سلامت و امور اجتماعی آلمان

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

پرواز سارها – ولز بریتانیا

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

برف روبی معابر شهری آنکارا ترکیه

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

زلزله در شهر ایمفال هند

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

یک هواپیمای مسافر بری در حال فرود در فرودگاه هیثرو لندن

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

ساخت یک بنای برفی در شهر چانگچون چین

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

مراسم گشایش رسمی بازار بورس توکیو در نخستین روز کاری در سال 2016 و آغاز سال مالی جدید در معبد کاندا میوجین در توکیو

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

تظاهرات علیه اعدام شیخ نمر در مقابل سفارت عربستان سعودی در شهرهای جاکارتا اندونزی و دهلی نو هند

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

ساخت مجسمه مائو رهبر انقلاب کمونیستی چین در نزدیکی روستایی در این کشور

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

دوچرخه سواری ماجرا جویانه در کوه ها و صخره ها – اسکاتلند

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

مسابقات بین المللی اسکی پرش – اتریش

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

جشنواره بالن در شهر کاپادوکیا ترکیه

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

بدون شرح

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 16 دی 94

منبع:عصر ایران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه