تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94


تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94 - تصویر 1

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

گارد محافظ بنای سرباز گمنام در شهر آتن

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

اعتراضات ضد حکومتی در استانبول در دومین سالگرد وقایع گزی پارک و میدان تقسیم

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

انتظار دانش آموزان نپالی برای اتوبوس به منظور رفتن به مدرسه در شهر زلزله زده کاتماندو

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

مرد پاکستانی در کراچی در حال آرایش میمون خود به منظور انجام نمایش خیابانی

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

گرمای طاقت فرسا و آب تنی در رود گنگ (الله آباد هند)

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

دو عروس فلسطینی در شهر غزه و در یک مراسم عروسی دسته جمعی در حال گرفتن عکس سلفی

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

راهبان بودایی در جاوه اندونزی در یک مراسم آیینی و در حال جمع آوری اعانه

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

خنک کردن هندوانه در آب در جامو هند

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

کشف یک بمب متعلق به جنگ دوم جهانی در کلن آلمان

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

تلفات سیل و توفان در مکزیک

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

اعتراضات دانشجویی علیه تغییر نظام آموزشی در شیلی

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

یخ فروشی در آمریتسار هند

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

حمل یک جت جنگنده یوروفایتر در جاده ای در آلمان

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

خانواده یکی از قربانیان حمله تروریستی به مسجد شیعیان در دمام عربستان در محل حادثه و در حال سجده

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

بدون شرح!

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 13 خرداد 94

منبع: عصر ایران

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه