تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94


تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94 - تصویر 1

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

آتش سوزی 2 هزار هکتار از جنگل های اسپانیا

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در روز دولت در آلمان در حال امضا زدن روی بازوی یک کودک

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

یک پناهجوی آفریقایی تبار در مرز فرانسه و بریتانیا

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

ساحل دریا –دانمارک

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

مسابقات اتومبیلرانی – آلمان

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

مسابقات دوچرخه سواری تور اسپانیا

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

دونده های روس پس از شرکت در دو استقامت در چارچوب مسابقات جهانی دوومیدانی در چین

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

روز سوم از یک جشنواره موسیقی خیابانی در انگلیس

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

شهر دوما در شرق دمشق

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

رسیدن قایق های کوچک حامل پناهجویان سوری به سواحل یونان

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

دوچرخه سواری شبانگاه در ساحل جزیره قناری اسپانیا

تصاویر جذاب و دیدنی روز چهارشنبه 11 شهریور 94

منبع: عصر ایران

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه