تلاش برای امداد رسانی به زخمی ها و بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار پس از دو انفجار انتحاری در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت. نمایش هوایی در لندن به افتخار سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند به بریتانیا. تهیه غذاهای گیاهی و غیر گوشتی هندی در آیین گرامیداشت سال نو هندو در معبدی در شمال لندن. زنان هندی در حال ترک محل کار و عزیمت به خانه. نیروهای کرد و عراقی با پشتیبانی هوایی آمریکا موفق شدند پس از یک سال دوباره کنترل منطقه سنجار را از داعش پس بگیرند. تظاهرات 25 هزار نفری مخالفان سیاست های ریاضت اقتصاد ...


تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

تلاش برای امداد رسانی به زخمی ها و بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار پس از دو انفجار انتحاری در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

نمایش هوایی در لندن به افتخار سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند به بریتانیا

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

تهیه غذاهای گیاهی و غیر گوشتی هندی در آیین گرامیداشت سال نو هندو در معبدی در شمال لندن

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

زنان هندی در حال ترک محل کار و عزیمت به خانه

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

نیروهای کرد و عراقی با پشتیبانی هوایی آمریکا موفق شدند پس از یک سال دوباره کنترل منطقه سنجار را از داعش پس بگیرند

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

تظاهرات 25 هزار نفری مخالفان سیاست های ریاضت اقتصادی در آتن یونان

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

جشنواره ای سنتی در توکیو

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

پارکی در شهر دانگوانگ چین

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

یک زن روستایی در چین در حال درست کردن رشته های نودل خانگی

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

آکواریوم توکیو

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

مرد هیزم فروش در کابل

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

تظاهرات علیه فساد اقتصادی – دولتی در شهر لیما پرو

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

تمرین دسته جمعی شائولین در مدرسه ای در دنگ فنگ چین

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

بدون شرح

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز شنبه 23 آبان 94

منبع: عصر ایران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه