پاریس؛ فردای شب پر حادثه. تشدید تدابیر امنیتی در شهر نیویورک پس از حوادث تروریستی پاریس. مراسم استقبال رسمی از راهب ارشد سریلانکا در پارکی در شهر کلمبو. مسابقات رقابت چوب غذاخوری بین دانش آموزان چینی، کره جنوبی و ژاپن به منظور پاسداشت فرهنگ بومی شرق آسیا – سئول. زنبورهای عسل در مزرعه ای در آفریقای جنوبی. شب پرستاره در صحرا - کنیا. مرد انگلیسی پس از هفت سال توانست شمشاد های مقابل خانه اش را به شکل قطار در بیاورد. جشن سال نو در کاتماندو نپال. رسیدن موج پناهجویان خاورمیانه ای به جزایر یونان از ...


تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

پاریس؛ فردای شب پر حادثه

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

تشدید تدابیر امنیتی در شهر نیویورک پس از حوادث تروریستی پاریس

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

مراسم استقبال رسمی از راهب ارشد سریلانکا در پارکی در شهر کلمبو

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

مسابقات رقابت چوب غذاخوری بین دانش آموزان چینی، کره جنوبی و ژاپن به منظور پاس��اشت فرهنگ بومی شرق آسیا – سئول

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

زنبورهای عسل در مزرعه ای در آفریقای جنوبی

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

شب پرستاره در صحرا - کنیا

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

مرد انگلیسی پس از هفت سال توانست شمشاد های مقابل خانه اش را به شکل قطار در بیاورد

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

جشن سال نو در کاتماندو نپال

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

رسیدن موج پناهجویان خاورمیانه ای به جزایر یونان از راه دریای اژه

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

پسر بچه 11 ساله مغول در منطقه شرق تایگا در شمال مغولستان . صدها سال است که معیشت اقلیت قومی توخا در این منطقه به داشتن گله های گوزن وابسته است

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

بدون شرح

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز دوشنبه 25 آبان 94

منبع: عصر ایران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه