هنرمند عکاس به نام نیک سالیوان اهل نیویورک بیش از 20 سال است که در حرفه عکاسی مشغول به فعالیت است و این هنرمند عکاس در ایده جدید خود و با داشتن عکس های قدیمی که در اختیار داشت و گشت زدن در خیابان های نیویورک و لندن و پاریس همان مکان هایی رو که در عکس های قدیمی وجود داشت در همان عکس و در محل جدید و درست در همان نقطه عکس هایی رو گرفته و با هم ترکیب کرده است و در این عکس های جالب ترکیبی به خوبی می توان گذر زمان را احساس کرد. در خیلی از عکس های تغییرات زیاد بوده و در خیلی از عکس ها هم تغییرات ک ...


ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

هنرمند عکاس به نام نیک سالیوان اهل نیویورک بیش از 20 سال است که در حرفه عکاسی مشغول به فعالیت است و این هنرمند عکاس در ایده جدید خود و با داشتن عکس های قدیمی که در اختیار داشت و گشت زدن در خیابان های نیویورک و لندن و پاریس همان مکان هایی رو که در عکس های قدیمی وجود داشت در همان عکس و در محل جدید و درست در همان نقطه عکس هایی رو گرفته و با هم ترکیب کرده است و در این عکس های جالب ترکیبی به خوبی می توان گذر زمان را احساس کرد. در خیلی از عکس های تغییرات زیاد بوده و در خیلی از عکس ها هم تغییرات کم بوده است. شما در ادامه این عکس های قدیمی و عکس های جدیدی ترکیب شده در همان محل رو مشاهده می کنید.

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

ترکیب عکس قدیمی با عکس جدید در همان محل +تصاویر

منبع: ایران مطلب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه