این ها نقاشی نیستند! +تصاویر


این ها نقاشی نیستند! +تصاویر - تصویر 1

عکاس بااستعداد، مت مولی، چشم اندازهای منحصر بفرد خود را با گردآوری صدها عکس و تبدیل آنها به یک عکس ایجاد می کند، برخی از تصاویری که این هنرمند خلق کرده تلفیقی از 800 عکس هستند! تعدادی از آثار بی نظیر این هنرمند را در ادامه مشاهده می کنید.

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

غروب یخی، تلفیقی از 400 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

ترکیب 112 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

ترکیب 131 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

آسمان جاری و کوه های شناور، ترکیب 852 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

سرزمین آبنبات های غول پیکر

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

خطوط برق، ترکیب 351 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

آسمان الکتریکی

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

مسیرت رو انتخاب کن

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

هوای آشفته، ترکیبی از 158 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

جریان باد، ترکیب 372 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

ترکیب 157 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

هر ابر یک پوشش نقره ای داردف تلفیق 200 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

آهنگ 6 ماهه

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

آتش و دود، تلفیق 300 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

روح قطار

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

تلفیق 384 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

تلفیق 225 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

بیست دقیقه غروب، تلفیق 313 عکس

این ها نقاشی نیستند! +تصاویر

منبع: لاپلاس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه