انتقال مرتضی پاشایی از بیمارستان + عکس

[img1]

انتقال مرتضی پاشایی از بیمارستان + عکس

تصاویری از انتقال مرتضی پاشایی از بیمارستان و ازدحام جمعیت برای ادای احترام بر پیکر او

انتقال مرتضی پاشایی از بیمارستان + عکس

[img2]

انتقال مرتضی پاشایی از بیمارستان + عکس

[img3]

انتقال مرتضی پاشایی از بیمارستان + عکس

[img4]

انتقال مرتضی پاشایی از بیمارستان + عکس

[img5]

انتقال مرتضی پ��شایی از بیمارستان + عکس

[img6]

انتقال مرتضی پاشایی از بیمارستان + عکس

[img7]

انتقال مرتضی پاشایی از بیمارستان + عکس

همچنین ببینید

منبع : مهر

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه