آرامش چشمان بسته +تصاویر


آرامش چشمان بسته +تصاویر - تصویر 1

تحصیل در رشته پزشکی یا کار در بیمارستان می تواند آرزوی خیلی ها باشد. اما من هرروز مجبورم درد و رنج زیادی را ببینم و گاهی واقعا سخت است. عکاسی به من کمک می کند تا با آنچه دیده ام مقابله کنم. عکاسی برای من درست مثل این است که چشمانم را ببندم و چیزهای خوب زندگی را به یاد آورم، یادآوری اینکه چقدر زیبا و فوق العاده می توانم باشم. این کار به من استراحت می دهد، حتی اگر فقط یک ثانیه باشد، و انرژی ای که دوباره بتوانم چشمانم را باز کنم و با آینده روبرو شوم.

من عاشق زیبایی های طبیعی هستم و اینکه نشان دهم یک فرد در عین حال که می تواند قوی و مستقل باشد می تواند تنها و شکننده هم باشد. من برای خلق تصاویری که در ادامه می بینید تکنیک های زیادی استفاده کردم و انواع مختلف نور و پرسپکتیو را امتحان کردم.

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

آرامش چشمان بسته +تصاویر

منبع: لاپلاس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه